Risk Manager - Operational Due Diligence

Recruiter
APG
Location
Amsterdam (NL)
Salary
Competitive + benefits
Posted
27 Dec 2021
Closes
26 Jan 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Risk Manager - Operational Due Diligence

Would you shift into a higher gear if you could provide independent risk advice? Do you enjoy being involved in a wide variety of asset classes? Are you eager to learn and do you enjoy working with portfolio managers and respective committees? Then read this vacancy and we would like to get to know you better.

Location Amsterdam / Employment 32-40 hours / Years of experience 2 - 5 / Education level WO

This will be your job

You will be responsible for due diligence assessments of external fund managers. These are both liquid and alternative investments. You work from the 2nd line risk management department of CFRO at APG Asset Management. Due to the international focus, you often work together with colleagues in Amsterdam, New York and Hong Kong. You focus on:

 • A comprehensive review of each manager's policy and procedure documentation.
 • Conducting interviews (often with C-level management) to evaluate each manager's internal controls and processes.
 • Assessing the ODD risk reports from primary care.
 • Develop clear risk opinions that highlight issues and risk mitigation measures.
 • Supporting facts and arguments to support the approval or rejection of investment managers.

You will join the CFRO Investment Risk Management team, one of the 2nd line departments under the Chief Finance and Risk Officer. On a daily basis you report to the Risk Analytics team manager who reports to the General Manager of the Investment Risk Management department. Within the 2nd line you work together with five colleagues focused on ODD. There is also a lot of interaction with the risk managers of the CFRO/IRM/Asset Risk Management team and with the first-line ODD and portfolio management team.

You are responsible for ensuring a good due diligence process at APG-AM by (1) setting up, embedding and maintaining an ODD framework, (2) monitoring the ODD process of the investment categories, and (3 ) performing due diligence at APG's asset managers.

You will also work on Ad hoc assignments, such as:

 • Develop/maintain a risk scoring methodology to rank operational risks and deploy resources efficiently.
 • Collaborate with colleagues to develop and refine policies and procedures for best practice solutions.

So do you want to be part of a pension asset manager with global impact? And do you get energy from high-quality operational due diligence assessments of investment proposals? Let's become colleagues.


You bring this

It would be great if you surprise us with:

 • University degree, preferably in finance, accounting or another investment related discipline. Postgraduate education is preferred.
 • Minimum of 2-5 years of experience in the financial services industry with exposure to operational due diligence (or direct experience with fund managers); in a related capacity; a background in Asset Management is strongly preferred.
 • Knowledge of operational frameworks and best practices of asset managers.
 • Ability to multitask.
 • Exceptional analytical and organizational skills. Digital skills are preferred.
 • Excellent communication skills.
 • Flexibility to travel (5-10%) abroad.
 • Able to work both independently and in a team; a self-starter, proactive and motivated to create positive change; a can-do mentality.


This is where you get started

For pension provider APG, pension is about people, life and coexistence. With careful asset management, pension administration, communication and advice, APG wants to contribute to a livable future in which we share prosperity and well-being fairly and sustainably. For current and future generations. For now, later, and later.

We offer you an excellent salary depending on knowledge and experience and attractive employment conditions aimed at flexibility, including:

 • an environment where learning & development is central
 • a good pension scheme
 • attention to work-life balance.

Do you see a future at APG? Apply with an English letter and CV and show what motivates you.

 

- - - - - - - - - - 

 

Risk Manager - Operational Due Diligence

Schakel je naar een hogere versnelling als je onafhankelijke risicoadviezen zou kunnen geven? Vind je het leuk om betrokken te zijn bij een breed scala aan assetclasses? Ben je leergierig en werk je graag samen met portfoliomanagers en respectievelijke commissies? Lees dan deze vacature en we leren je graag beter kennen.

Locatie Amsterdam / Dienstverband 32-40 uur /Jaren ervaring 2 - 5 /Opleidingsniveau WO


Dit wordt je functie

Je wordt verantwoordelijk voor due diligence-beoordelingen van externe fondsbeheerders. Dit zijn zowel liquide als alternatieve beleggingen. Je werkt vanuit de 2e lijns risicomanagement afdeling van CFRO bij APG Asset Management. Door de internationale focus werk je veelvuldig samen met collega's in Amsterdam, New York en Hong Kong. Je richt je op:

 • Een uitgebreide beoordeling van de beleids- en proceduredocumentatie van elke manager. 
 • Het voeren van interviews (vaak met het management op C-niveau) om de interne controles en processen van elke manager te evalueren.
 • Het beoordelen van de ODD risico rapporten van de eerste lijn.
 • Opstellen van duidelijke risico-opinies die kwesties en risicomitigerende maatregelen benadrukken.
 • Onderbouwing door feiten en argumenten om de goedkeuring of afwijzing van investeringsmanagers te ondersteunen.

Je komt terecht in het CFRO Investment Risk Management team, een van de 2e lijns afdelingen onder de Chief Finance and Risk Officer. Op dagelijkse basis rapporteer je aan de teammanager Risk Analytics die rapporteert aan de algemeen directeur van de afdeling Investment Risk Management. Binnen de 2e lijn werk je samen met vijf collega's gericht op ODD. Verder is er veel interactie met de risicomanagers van het team CFRO/IRM/Asset Risk Management en met het eerste lijns ODD en portfolio management team.

Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van een goed due diligence-proces bij APG-AM door (1) het opzetten, verankeren en onderhouden van een ODD-raamwerk, (2) het bewaken van het ODD-proces van de beleggingscategorieën, en (3) het uitvoeren van due diligence bij APG’s vermogensbeheerders.

Daarnaast werk je aan Ad hoc opdrachten, zoals:

 • Ontwikkelen/onderhouden van een risicoscoremethodologie om operationele risico's te rangschikken en middelen efficiënt in te zetten.
 • Samenwerken met collega's om beleid en procedures te ontwikkelen en te verfijnen met het oog op best practice-oplossingen.

Dus wil jij deel uitmaken van een pensioenvermogensbeheerder met wereldwijde impact? En krijg je energie van hoogwaardige operationele due diligence-beoordelingen van investeringsvoorstellen? Laten we collega’s worden.


Dit breng je mee

Het zou geweldig zijn als je ons verrast met:

 • Academische opleiding, bij voorkeur in finance, accounting of een andere beleggingsgerelateerde discipline. Een postacademische opleiding geniet de voorkeur.
 • Minimaal 2-5 jaar ervaring in de financiële dienstverlening met blootstelling aan operationele due diligence (of directe ervaring met fondsbeheerders); in een verwante hoedanigheid; een achtergrond in Asset Management heeft sterk de voorkeur.
 • Kennis van operationele kaders en best practices van vermogensbeheerders.
 • Mogelijkheid tot multitasken.
 • Uitzonderlijke analytische en organisatorische vaardigheden. Digitale vaardigheden hebben de voorkeur.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Flexibiliteit om te reizen (5-10%) naar het buitenland.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; een zelfstarter, proactief en gemotiveerd om positieve verandering te creëren; een ‘can-do’-mentaliteit.


Hier ga je aan de slag

Voor pensioenuitvoerder APG gaat pensioen over mensen, leven en samenleven. Met zorgvuldig vermogensbeheer, pensioenadministratie, communicatie en advies wil APG meehelpen aan een leefbare toekomst waarin we welvaart en welzijn eerlijk en duurzaam samen delen. Voor huidige en toekomstige generaties. Voor nu, straks, en later.

We bieden je een prima salaris van afhankelijk van kennis en ervaring en mooie arbeidsvoorwaarden gericht op flexibiliteit, onder andere:

 • een omgeving waar leren & ontwikkelen centraal staat
 • een goede pensioenregeling
 • aandacht voor work-life balance.

  Zie jij toekomst bij APG? Solliciteer met een Engelse brief en CV en laat zien wat jou motiveert. 

Similar jobs

Similar jobs